REGLER

1. Allt tävlande sker på egen risk. Arrangörerna avsäger sig allt ansvar före, under och efter tävling.

2. GBG Swimrun är en individuell tävling.

3. Det är varje tävlandes skyldighet att hjälpa en medtävlare i nöd.

4. Obligatorisk utrustning:

- Våtdräkt eller flythjälpmedel motsv våtdräkt (ex dolme)

- Badmössa (påtagen under simmoment)

5. Rekommenderad utrustning:

- Löparskor för löpning i terräng.

- Handpaddlar

- Simglasögon

- Behållare för att kunna bära med sig vätska.

- Flythjälpmedel (dolme eller motsvarande)

6. Nedskräpning längs banan är absolut förbjudet.

7. Tävlande ger sitt medgivande till att bilder tagna av GBG Swimrun får användas i marknadsföringssyfte eller i press/media.